W E L C O M E


NEW OLD MASTER


Kriz Cruz is a traditionalist, a New Old Master, that is, an artist who looks to Old Master art for inspiration, art that found the epic in the everyday, the ideal in the actual, the eternal in the transitory, or, as Baudelaire said in admiration of what he called “the great tradition” the beauty in the obvious.


Donald KuspitNOWY DAWNY MISTRZ


Kriz Cruz jest tradycjonalistą, Nowym Dawnym Mistrzem. Artystą szukającym inspiracji w sztuce dawnych mistrzów;

w sztuce, która odnajdywała to co epickie w codzienności, doszukiwała się ideału w realnie istniejącej rzeczywistości

i tego co wieczne w tym co przemijające lub - jak stwierdził Baudelaire wyrażając podziw wobec zjawiska, które nazywał „wielką tradycją malarską” - piękna w tym co oczywiste.


Donald Kuspit

Now On View

Explore exhibition gallery guides and more.

contact:

e-mail:studio@KrizCruz.com

www.KrizCruz.com


facebook.com/KrizCruzPainting


instagram.com/KrizCruzPainting


pinterest.com/KrizCruzPainting


twitter.com/KrizCruzPainting


YouTube.com/KrizCruzPainting